Over ons

Het Botje is gesticht in 1950 door een klein clubje van visvrienden, waaronder bv de gekende Jos Freyser.   De eerste wateren waarin kon gevist worden waren de Grintweg(de Ossendrechtse Kil) en de Binnenkil. De Grintweg mondde via het toenmalige spuikommetje rechtstreeks uit in de Westerschelde, waardoor er af en toe een botje werd gevangen in deze waterloop en zodoende de specifieke naam voor een zoetwater visclub ’t Botje. Met een lokaal midden in de polder namelijk café Het Schippershuis nam deze club een voortvarende vlucht en al vlug kende men het café nog alleen als het Botje. Toen in 1975 het Schelderijnkanaal werd gegraven,  werd de Grintweg een heel stuk langsheen dit kanaal verlengt en kregen we er een heel mooi stukje beek van zo’n 20 meter breed bij. Voorzien van de nodige stijgers voor een zeker comfort is het op deze beek een gezellig dagje vertoeven met je visvrienden, waarin menige voorn, brasem, winde en karper kan gevangen worden.

 Let wel, alle gevangen vis terugzetten a.u.b.
Nachtvissen is niet meer toegelaten sinds 01 januari 2021.